Electric Circuit

Lecture Handout :

 1. Konsep Dasar » PDF

 2. Hukum Ohm » PDF

 3. Metode Analisis Node » PDF

 4. Metode Analisis Mesh » PDF

 5. Teorema Superposisi » PDF

 6. Sinyal Sinusoidal dan Phasor » PDF

 7. Analisis Rangkaian AC » PDF

 8. Analisis Daya AC » PDF

 9. Kutub Empat » PDF

Exercise :

 1. Soal-soal Analisis Node » PDF

 2. Soal-soal Analisis Mesh » PDF

 3. Soal-soal Latihan UAS » PDF

Leave a Reply